Disclaimer

De informatie op deze site is het voorwerp van een constante kwaliteitscontrole. Niettemin geeft Verpa Benelux NV geen enkele garantie op de juistheid van de gepubliceerde gegevens. Dit geldt zowel voor naamgeving, informatie, foto's, afbeeldingen, bijkomende fiches, als voor alle andere gepubliceerde inlichtingen. Vooral inzake MSDS fiches wijst Verpa Benelux NV inzake de inhoud en de geldigheid elke verantwoordelijkheid uitdrukkelijk af. Alle informatie wordt enkel verleend als een bijkomende verduidelijking voor de bezoeker van de site. In geen geval kan Verpa Benelux NV aansprakelijk gesteld worden voor schade bij het gebruik van de aangeboden artikels, zelfs indien dit gebruik gebeurde op basis van de op de website verleende informatie. Alle gegevens op deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, foto's, pictogrammen en logo's zijn eigendom van Verpa Benelux NV. In geen geval mogen deze op enigerlei wijze gebruikt worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verpa Benelux NV. Zelfs met deze toestemming mag u de informatie niet wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden. Vermeldingen van auteurs- of eigendomsrechten mogen niet verwijderd worden. Alle informatie op deze site kan te allen tijde en zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden. Dit geldt inzonderheid voor de prijzen.
Opladen
Opladen